Folk Radio Zavičaj Plus, samo je jedan zavičaj. Sada i na internetu.

Uslovi kоrišćenja sajta

Poštovani,

Radio Zavičaj Plus lične podatke prikuplja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zašiti podataka o ličnosti.

Popunjavanjem polja na stranicama naše web prezentacije, upoznajete nas sa vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ovih podataka. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive, a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

O vama prikupljamo one podatke koje nam vi dostavite. U okviru kontakt strane prikupljaju se sledeći lični podaci:

  • Ime i nadimak
  • E-mail adresa
  • Komentar

Podatke prikupljamo isključivo radi sigurnije identifikacije klijenata i postupanja po vašem zahtevu, a navedeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan. Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg eksplicitnog pristanka. Vaši lični podaci odgovarajuće su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa. Radio Zavičaj Plus kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem: